Velkommen

emblem af en hjerne

Behandling af nervesygdomme

En neurologisk undersøgelse er en klinisk undersøgelse til afklaring af neurologiske sygdommes lokalisation og natur. Undersøgelsen indledes med et interview om symptomerne, og her kan pårørende eventuelt inddrages, hvis der er tale om epileptiske anfaldsfænomener, eller hvis patienten er bevidsthedssvækket.

Kontakt mig for at høre nærmere om en undersøgelse