Den neurologiske undersøgelse

grafik af et stetoskop

Neurologer undersøger nervesystemet.

Ved hjælp af neurologiske undersøgelsesmetoder opnår neurolgen specifik viden om hjernens, rygmarvens, de perifere nervers og musklernes tilstand.

Metoden består af en systematisk gennemgang af de enkelt niveauer i nervesystemet og af forskellige muskler. Neurologen er som elektrikeren, der systematisk gennemgår installationer. Hertil buger neurologen nogle værktøjer, bl.a. refekshammer.

Den neuologiske undersøgelse har en høj træfsikkerhed, når det gælder screening for sygdom i nervesystemet og muskler og præcision med hensyn til den anatomiske placering af en sygdom eller skade indenfor nervesystemet og muskler. Der er en høj gad af systematik i nervesystemets opbygning og funktion, som neurologen anvender til diagnostik.

Tidsforbruget ved den neurologiske undersøgelse afhænger af problemstillingen.

1. Konsultation består normalt af den indledende samtale, klinisk undersøgelse, afklarende samtale og journalføring samt aftale om evt. behandling og diagostik, f. eks. EEG, CT/MR-skanninger eller nerveledningsundersøgelse / EMG og klinisk kontrol.

(efter modernisering af speciallægepraksis i neurologi 4/2010)